Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Öppettider

Barnens Hus / Öppettider

FÖRSKOLANS ÖPPETTIDER
Förskolan kan erbjuda barnomsorg 06:00 – 18:00. Omsorgen omfattar de tider du arbetar eller studerar. Du kan också komma överens med din förskola om att ditt barn får nyttja sin plats också om du tillfälligt är ledig eller har semester någon enstaka dag. Under din huvudsemester förutsätter vi dock att även barnet är ledigt.

 

BARNETS VISTELSETID
Grunden för omsorgen och barnets schema är tiderna då föräldrarna arbetar, studerar eller restiden till och från arbete/skola. 

Alla barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga för syskon eller är arbetssökande har rätt till förskola. Enligt lagen har barnen rätt till en minsta vistelsetid om 15 timmar/vecka. Tidens utläggning kan variera mellan olika förskolor, och beslutas av förskolechefen. Tiden debiteras enligt fastställd taxa.

Alla barn mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola. Det innebär en laglig rätt till en minsta vistelsetid om 15 tim/vecka under skolans läsår. Tidens utläggning kan variera mellan olika förskolor, och beslutas av förskolechefen. Tiden för allmän förskola är kostnadsfri.

På Barnens Hus erbjuder vi följande vistelsetider:

  • Barn till föräldralediga och arbetssökande (fram till augusti det år barnet fyller 3 år) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag 8:30 – 13:30, även under lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov).
  • Barn till föräldralediga och arbetssökande (from augusti det år barnet fyller 3 år) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag 8:30 – 13:30. Barnen är lediga under lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov).

 

PLANERINGSDAGAR
Förskolan håller stängt 4 dagar/år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten.