Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Vårdnadshavarmöten

Medlemssidor / Vårdnadshavarmöten

Förskolan erbjuder varje termin både individuella vårdnadshavarsamtal samt gemensamma vårdnadshavarmöten. De individuella samtalen handlar om ditt barns trivsel och utveckling. På de gemensamma mötena berättar styrelsen om aktuella frågor och pedagogerna presenterar verksamhetens pedagogiska mål samt uppföljningar.