Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Särskild kost

Köket / Särskild kost

Barn i Jönköpings kommuns förskolor kan få annan kost än den som står angiven på matsedeln. Barnen kan få särskild kost av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Ansökan om särskild kost prövas och förnyas vid behov.

Om ni önskar särskild kost för ditt barn, be om blankett på förskolan och lämna till förskolans kock för underskrift. Om önskemålet gäller medicinska skäl ska ansökan kompletteras med intyg från läkare, dietist eller sjuksköterska. Alternativt kan intyg ersättas med underskrift av medicinskt ansvarig på ansökan.

Eftersom särskild kost kräver extra resurser av måltidspersonal ansvarar personalen på förskolan för att meddela köket då barnet är frånvarande från förskolan. Meddela därför den personal ni föräldrar anmäler barnets frånvaro till, att barnet har specialkost.