Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Pedagogiken

Montessori / Pedagogiken

FRIHET ATT VÄLJA
Maria Montessori upptäckte att,
• inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare
• man bäst tar tillvara barns spontana lust för arbete genom att låta deras eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap
• barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift
• barn som vill lära sig något nytt upprepar övningen om och om igen

Med sina kunskaper om människans tidiga mognadsprocess skapade hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt blev därför två av de viktigaste förutsättningarna inom montessoripedagogiken.

 

HJÄLP MIG GÖRA DET SJÄLV
”Hjälp mig göra det själv” är en tanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. I en Montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte att i första hand förmedla kunskap, utan snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Läraren ger den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse samt berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Läraren visar även var kunskap finns att hämta och visar hur materialet ska användas för att ge en meningsfull träning. Därefter gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift. Montessoripedagogiken anser därför att ”all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”.

 

SPÄNNANDE OCH STIMULERANDE MILJÖ
Kanske förvånar det dig att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna eller att en 4-åring med största iver tränar sig att skriva. Kanske tycker du att det är lite konstigt att en 5-åring pratar om cirklar och olika sorters trianglar. I fritt skapande får barnen utlopp för sin fantasi. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan i stället låta dem fritt experimentera, pröva sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling. Vad du ser i Montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror.

 

BARNENS HUS ERBJUDER

  • montessorimaterial i språk, geografi, matematik,  sensoriskt material, natur/ kultur och praktiska vardagsövningar
  • skapande
  • musik, rytmik och rörelse
  • bygg- och konstruktionslek
  • rollek
  • möjlighet till avkoppling
  • utevistelse i stimulerande miljö, på gården och i skogen

Våra rum är könsneutrala och inspirerar alla barn till lek.