Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Montessori

Maria Montessori visste vad varje förälder vet – nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att prova på och lära nya saker. Precis som föräldrar världen över märkte hon att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster som är det samma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena som att äta själv, lära sig gå, prata och så vidare, till intresset för läsning, matematik, rymden med mera. Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Maria Montessori insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna, som hon kallade känsliga eller sensitiva perioder.

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Välj bland ”Montessoris” undermenyer för mer information.