Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Lokalerna

Barnens Hus > Lokalerna

På Barnens Hus är innemiljön lugn, harmonisk och trivsam. Verksamheten har bedrivits i samma lokaler sedan starten 1991. Förskolan utökade sina lokaler under hösten 2008 och vi har nu stora generösa utrymmen med skogen in på knutarna.

Utgångspunkten är att barnen själva ska behärska sin omgivning, därför är bord och stolar självklart i barnstorlek. Från låga hyllor där varje sak har sin bestämda plats kan barnen själva hämta och ställa tillbaka saker de använder. Barnen får utforska, experimentera och skaffa sig nya erfarenheter. Miljön hjälper barnen att utveckla sin självständighet, självförtroende och att ta hänsyn till varandra.

Miljön på förskolan är utformad så att vi, utifrån montessoripedagogiken och förskolans läroplan, ska kunna ta tillvara barnens nyfikenhet inom alla ämnen och områden. Barnen är fria att välja vad de vill göra utifrån vad vår miljö har att erbjuda. Miljön är estetiskt tilltalande och främjar ordning och reda. Vi utvecklar miljön utifrån barnens intressen och behov.

Vi renoverar löpande och anpassar lokalerna utifrån behov. Alla avdelningar har toaletter anpassade till barnen med låg wc och lågt handfat. Barnen har även diskbänk och eget barnkök anpassat i deras höjd.