Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Kooperativet

Som vårdnadshavare på förskolan är ni mycket betydelsefulla. Föräldrakooperativ innebär att vårdnadshavarna ingår i en så kallad föräldrasamverkan och det är tillsammans som vi kan utveckla och förbättra vår förskola. Alla vårdnadshavare bidrar med arbetsinsatser inom olika områden, detta gör vi för att kunna hålla nere verksamhetens kostnader och istället använda dessa pengar till förskolans pedagogiska verksamhet och barnens dagliga miljö. Arbetsinsatserna är ett stort tillskott för vår förening, både socialt och ekonomiskt, och ger dessutom vårdnadshavare möjlighet till en bättre insyn i barnens vardag.

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Välj bland ”Kooperativets” undermenyer för mer information.