Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Schemaändring

Medlemssidor / Schemaändring

FÖRÄNDRAT SCHEMA
När vistelsetiden behöver ändras för barnet fyller du i en schemablankett och lämnar till förskolan eller gör ändringen direkt i Tyra-appen. Blanketten finns även här nedan och det går även bra att maila in blanketten till rektor. 

Blankett: ”Barnets schema”

 

TILLFÄLLIG ÄNDRING AV SCHEMA
Vid tillfällig förändring i schemat vill vi att du meddelar oss senast dagen innan. Om flera familjer meddelar samma dag att barnen behöver gå längre är det svårt för personalen att räcka till. Självklart försöker vi lösa det om det är akut.