Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Materialet

Montessori / Materialet

EN GOD HJÄLP I INLÄRNINGEN
För att kunna möta barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseinriktningar. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken men det är till god hjälp. I en Montessoriförskola finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Allt i från skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Dessutom material som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik, samt sådant som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Montessoripedagogikens idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet ger bland annat barn en taluppfattning och ett tydligt begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment, är det dags att lämna materialet och lösa uppgiften på abstrakt väg.

Så gott som allt material fyller flera funktioner. Ofta arbetar små barn sensoriskt med det, sedan använder de äldre barnen samma material för intellektuell förståelse. De flesta material är självrättande.
Barnen får således uppleva tillfredsställelsen av att själva se att de lyckats med en uppgift.

 

EN GOD UPPFOSTRAN
Allt material är av god kvalitet och finns bara i ett exemplar. Allt material har sin särskilda plats i rummet. Det barn som använt ett material har ansvar för att det görs iordning och placeras på sin rätta plats igen. Genom detta lär sig barn att ta hänsyn till varandra; är ett visst material upptaget får de vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.