Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Frånvaro

Medlemssidor / Frånvaro

VID SJUKDOM
Meddela sjukfrånvaro genom att kontakta pedagogerna på barnets avdelning. Du kan antingen ringa, smsa eller anmäla direkt i Tyra-appen.

Meddela också om barnet har specialkost. Då har vi möjlighet att avboka den matportionen.

Läs också vad som gäller efter sjukdom om du glömt förskolans regler om karenstid efter sjukdom. Du hittar informationen menyalternativet ”Medlemssidor” > ”Efter sjukdom”.

VID TILLFÄLLIG LEDIGHET
Meddela pedagogerna på barnets avdelning om ni tar en ledig dag. Du kan antingen ringa, smsa eller lägga in L för ledigt i Tyra-appen. 

Meddela också om ert barn har specialkost. Då har vi möjlighet att avboka den matportionen.

VID PLANERAD LEDIGHET
Vid mer planerad ledighet ber vi er att meddela förskolan detta i såg god tid ni kan. Det gör att vi kan planera personaltäthet utifrån dagsbehov och likaså kan vi anpassa maten bättre efter hur många barn som är hos oss. Vid lov och längre ledigheter (julledighet, sportlov, påsklov, semester och läslov) får du meddelande i Tyra-appen där du ombeds lämna in uppgifter om ert barn kommer att vara ledig eller ej.