Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Barnens hus

Montessoriförskolan Barnens Hus har funnits sedan 1991 och är en ekonomiskt stabil och ideell förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Ni hittar oss på Ekhagen med Bondbergets naturreservat som granne och ändå bara minuter från Huskvarna och Jönköping. Förskolan har plats för cirka 55 barn fördelat på fyra avdelningar. Vi har eget kök med vällagad mat och stor andel ekologiska råvaror. Förskolan har en genomtänkt pedagogik där både miljötänk, mångfald och individuell utveckling är viktig.

Vi drivs som ett föräldrakooperativ, där alla medlemmar på något sätt deltar i föreningens arbete (läs mer under menyalternativet ”Kooperativet”). Vi tillämpar Montessoripedagogik och strävar efter att ta till vara barnens inneboende nyfikenhet och individuella förutsättningar (läs mer under menyalternativet ”Montessori”). Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplan för förskolan.

 

VÅR VISION
”En förskola med hög kvalité där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga, ansvarstagande människor med en livslång lust att lära.”

 

VÅRA VÄRDERINGAR
Vår strävan på förskolan är att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande behandling, därför pågår ett systematiskt likabehandlingsarbete. Arbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 

VÅRA STADGAR
Här kan du läsa förskolans stadgar.
Dokumentet öppnas i ett nytt fönster: ”Barnens Hus Stadgar.pdf

 

VÅR KVALITETSREDOVISNING
Kvalitetsredovisning ger en bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen för Montessoriförskolan Barnens Hus verksamhetsår. Kvalitetsredovisningen beskriver på olika sätt förskolan, den redovisar årets resultat och analys av kvaliteten och förslag till förbättringar, den tar upp vad som lyftes fram i föregående års kvalitetsredovisning och den beskriver hur förskolan arbetar med likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framförallt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. 

 

TILLSYNSRAPPORT
Skolinspektionen svarar för tillsynen av de kommunala förskolorna och kommunerna svarar för tillsynen av de fristående förskolor som finns i kommunen. Nedan kan du läsa Jönköpings Kommuns senaste tillsynsrapport hos Barnens Hus.

Dokumentet öppnas i ett nytt fönster: ”Tillsynsrapport 2020.pdf

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Välj bland ”Barnens Hus” undermenyer för mer information.