Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Din delaktighet

Kooperativet / Din delaktighet

AKTIVITETSGRUPPER
Löpande arbetsinsatser som förskolans vårdnadshavare bidrar med grupperas i, vad vi kallar, aktivitetsgrupper. Aktivitetsgrupperna delas in utifrån uppgifter som exempelvis trädgårdsskötsel, källsortering, städning (ej veckostädning), byggnadsjobb, sömnad, webb & IT, revision och valberedning. 
Alla vårdnadshavare ingår i någon av aktivitetsgrupperna och som ny i kooperativet blir du/ni placerade i den grupp som behöver förstärkas. Framför gärna önskemål ifall ni vill arbeta i en viss aktivitetsgrupp. Om vi inte kan tillgodose er önskan inledningsvis kan omplacering göras allteftersom platser blir lediga. Om du får förhinder när det är dags att utföra din uppgift ansvarar du själv för att hitta en ersättare och att uppgiften ändå blir utförd. Om du inte hittar en ersättare ska den gruppansvarige kontaktas snarast.

Den gruppansvariges roll är att samordna arbetet mellan aktivitetsgruppens deltagare, ex.v. skapa scheman för gruppens arbetsuppgifter och boka avstämningsmöten för att planera gruppens arbete samt att återkoppla till styrelsens aktivitetsansvarig.

Förskolans aktivitetsgrupper:

 • Bygg- & fixa inomhus
 • Byggrupp utomhus
 • Trädgårdsgrupp
 • Källsorteringsgrupp
 • Städgrupp
 • IT- & webb

 

STÄDDAGAR
En gång per termin träffas alla vårdnadshavare och hjälper till på förskolans städdag. Vid dessa dagar utförs trädgårdsarbete, städning och annat underhåll. Datum för städdagar annonseras i god tid och brukar vanligtvis infalla på en lördag i april och oktober. Din insats gynnar barnens miljö och vi på förskolan är mycket tacksamma för ditt engagemang.

 

STYRELSEARBETE
Vill du engagera dig i förskolans styrelsearbete är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen. Någon gång under de år som ert barn går här på förskolan kan det bli aktuellt att just Du väljs in i styrelsen. Ni får då möjlighet att lära er mer om hur en ideell förening fungerar samt vad som krävs för att driva en förskola. Du får lära dig om verksamheten samt lagar och förordningar. Du kan lättare påverka barnens vardag på förskolan.

Styrelsen har det formella ansvaret och sköter föreningens (förskolans) löpande angelägenheter tillsammans med rektor. Styrelsen ansvarar också för föreningens organisation och förvaltningen. Detta innebär att styrelsen handhar löpande ekonomi och budgetarbete, personalfrågor, lokalfrågor, enkäter till personal och föräldrar, aktivitetsgrupper och städdagarna med mera. De vårdnadshavare som har en roll i styrelsen befrias från arbete i aktivitetsgrupperna under styrelsetiden.

Styrelsen består av:

 • ordförande
 • vice ordförande
 • sekreterare
 • kassör
 • lokalansvarig
 • personalansvarig
 • aktivitetsgruppansvarig