Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Inkomstuppgifter

Medlemssidor / Inkomstuppgifter

Det är viktigt att förskolan alltid har era aktuella inkomstuppgifter. Månadsavgiften baseras förutom på barnets vistelsetid även på familjens samtliga beskattningsbara inkomster. På blanketten för inkomstuppgifter ska ni därför ange familjens alla beskattningsbara inkomster. Varje gång familjens inkomstuppgifter ändras ska detta uppges till förskolan genom att maila till rektor

Vid felaktig betalning kan avgiften justeras i efterhand, dock högst tre månader tillbaka. Vill ni inte uppge familjens inkomst kan ni meddela att ni istället väljer maxtaxa som månadsavgift.

Blankett: ”Inkomstuppgift för beräkning av avgift”