Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Månadsavgift

Barnens Hus / Månadsavgift

Jönköpings kommuns maxtaxa för avgifter i förskolan 2021

Inkomsttaket är 50 340 kr enligt skolverkets rekommendationer

Månadsavgiften beräknas enligt nedan fr.o.m 2021-01-01.

Barn 1-3 år Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka Barn 1 (yngst) Barn 2 Barn 3*
Procent av hushållets samlade inkomst 3 % 2 % 1 %
Högsta avgift/månad 1 510 kr 1007 kr  503 kr

Barn 3-5 år avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka Barn 1 (yngst) Barn 2 Barn 3*
Allmän förskola 525 timmar per år(15h/v)

gäller from augusti det år barnet fyller tre år

Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
mer än 15 timmar 2,25 % 1,5 % 0,75 %
Högsta avgift/månad 1 133 kr 755 kr 378 kr

* Barn 4 eller fler: avgiftsfritt

Avgiftsfritt gäller från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad). 

Källa: Tabellen är hämtade från Jönköpings kommuns hemsida, här.