Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Uppsägning av plats

Medlemssidor / Uppsägning

Vill ni säga upp barnets förskoleplats? Fyll i så fall i nedanstående blankett och lämna/maila till rektor. Uppsägningstiden är två månader från det datum skriftligt besked inkommit till förskolan. Avgift tas ut till och med uppsägningstidens slut oavsett om platsen nyttjas eller inte. 

 

Blankett: ”Uppsägning av förskoleplats”